Oferta uproszczona złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta uproszczona złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. pn. „Mistrzostwa Gminy Chorkówka w piłce nożnej 7-osobowej”

Oferent: LKS „Błękitni Żeglce, 38-458 Żeglce 26, KRS 0000126923.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta LKS Błękitni Żeglce