ZARZĄDZENIE NR 0050.1.104.2021 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

Zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią oraz innymi uzależnieniami z programem profilaktycznym w 2021 roku” – PDF