UWAGA! Od 27 lipca 2021 r. zmiany w składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Informujemy, że usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego z dniem 27 lipca 2021 r. została wyłączona.

Podstawa prawna: art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1000)

 

Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty