Zrodził się pomysł, powstał plan, podjęliśmy działania i teraz możemy powiedzieć: mamy to!!!

Wczoraj  Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych (260 wniosków) i niezakwalifikowanych (910 wniosków) do dofinansowania w Programie Sportowa Polska. Dobra wiadomość jest taka,  że na liście zakwalifikowanych wniosków znalazło się zadanie Gminy Chorkówka pod nazwą  „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno – szatniowym i pomieszczeniami dydaktycznymi” Kwota dofinansowania to 1 900 244 zł.

 

_____________________________________________________________________

To kolejne dofinansowanie dla Gminy Chorkówka w ostatnich 10 miesiącach. Poprzednie uzyskaliśmy w ramach:

  • 764 231 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (kilka zadań) (wrzesień 2020)
  • 1 500 000 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (kanalizacja Faliszówka –Poraj) (grudzień 2020)
  • 109 125 zł – LGD Kraina Nafty (budowa miejsc integracji dzieci „bez barier” w Chorkówce) (luty 2021)
  • 1 000 000 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (modernizacja 1123 punktów oświetleniowych na terenie całej gminy) (kwiecień 2021)
  • 833 622 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (przebudowa drogi gminnej publicznej Świerzowa Polska przez wieś wraz z budową chodnika) (kwiecień 2021)
  • 500 000 zł – NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz firmy ubezpieczeniowe (zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Żeglce) (maj 2021)
  • oraz mniejsze dofinansowania dotyczące: remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych, bieżącej realizacji programów Maluch + i Senior +, doposażenia placówek oświatowych w materiały dydaktyczne, usuwania wyrobów azbestowych, doposażenia jednostek OSP itd.

Ogółem kwota dofinansowań w ostatnim okresie sięga już 7 mln zł