Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Spis powszechny to największe i najważniejsze badanie statystyki publicznej, organizowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Spis jest źródłem rzetelnej i obiektywnej wiedzy o kraju i jego mieszkańcach. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Podstawową formą jest samodzielnie spisanie się przez Internet, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl

Można także skorzystać ze stanowisk komputerowych, z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym samospis internetowy, zorganizowanych w urzędach gmin.

Dodatkowo dla tych, którzy nie skorzystają z zaproponowanych powyżej rozwiązań istnieje możliwość telefonicznego spisania się poprzez infolinię spisową: 22 279 99 99

Nazwiska rachmistrzów przeprowadzających wywiady na terenie Gminy Chorkówka:

 • Mirosław Jakubowski
 • Beata Kozioł
 • Renata Matelowska-Marszałek
 • Bartosz Sajdak
 • Magdalena Sajdak

Rachmistrzowie  dzwonią z nr telefonu  22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

______________________________

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych, informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

 1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.