Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cmentarz w Kopytowej

Uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 21 lutego 2017 r. UCHWAŁY NR XXXIX/287/2017 RADY GMINY CHORKÓWKA w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cmentarz w Kopytowej wraz z otoczeniem” – https://ugchorkowka.bip.gov.pl/obwieszczenia-informacje-i-ogloszenia-rozne/miejscowy-planu-zagospodarowania-przestrzennego-cmentarz-w-kopytowej.html