Komunikat Wójta Gminy Chorkówka

Wójt Gminy Chorkówka przypomina o obowiązujących w Urzędzie Gminy Chorkówka ograniczeniach związanych ze stanem epidemii. Obsługa Klientów odbywa się na poniższych zasadach:
❗️ Bezpośrednio załatwiane są sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki i inne wymagające bezpośredniego kontaktu.
❗️ Sprawy niewymagające pilnego załatwienia, czy osobistego stawiennictwa załatwiane są telefonicznie lub za pośrednictwem:
✅ platformy ePUAP: /vskfh3671e/skrytka
✅ platformy e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/
✅ Gminnego Systemu Komunikacji Online: https://eurzad.chorkowka.pl/
❗️ Klienci mogą składać dokumenty do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy. Korespondencja poddana będzie co najmniej 48-o godzinnej kwarantannie.
❗️ Wejście klientów na teren budynku Urzędu Gminy jest możliwe pod następującymi warunkami:
✅ wymagane jest obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki,
✅ przy wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce,
✅ w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (biurze) może być tylko jeden klient,
✅ w czasie poruszania się po budynku Urzędu Gminy należy przestrzegać bezpiecznej odległości 2 metrów pomiędzy klientami i pracownikami.
❗️ W celu bezpośredniego załatwienia spraw zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę, korzystając z wykazu telefonów do kontaktu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy.
❗️ Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunki bankowe Urzędu Gminy Chorkówka.
❗️ Dopuszcza się płatności gotówkowe w kasie Urzędu Gminy, przy czym zaleca się korzystanie z płatności kartą lub telefonem.
❗️ Numery rachunków bankowych dla poszczególnych płatności podane są na stronie internetowej Urzędu Gminy.