Zbliża się termin płatności I raty opłaty (15 marca) za odpady komunalne oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Zbliża się termin płatności I raty opłaty (15 marca) za odpady komunalne oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana bez wezwania. Stawka opłaty od 1 września 2020 r. wynosi:
– 21,00 zł od osoby/miesiąc, jeśli właściciel posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady
– 22,00 zł od osoby/miesiąc, jeśli właściciel nie posiada przydomowego kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów.
📌numery rachunków bankowych:
nr konta 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 – dot. wpłat za odpady komunalne,
nr konta 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 – dot. wpłat podatków (rolny, leśny, od nieruchomości).