Opiekun osoby niepełnosprawnej potrzebuje wytchnienia – Gmina Chorkówka udzieli wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”

Przez miesiące, a nawet lata, zajmują się osobą niepełnosprawną – dzieckiem, bratem, siostrą, rodzicem. Pielęgnują, wspierają we wszystkich czynnościach. Przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Bywa, że nie mają już czasu i siły, żeby zadbać o siebie i pozostałych bliskich. Właśnie takim osobom z pomocą przychodzi tzw. opieka wytchnieniowa. Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom opiekunów osób niepełnosprawnych, w bieżącym roku Gmina Chorkówka realizuje szczególny projekt. To program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość środków pozyskanych przez Gminę Chorkówka to kwota 22.032 zł, co stanowi 100 % kosztów realizacji zadania. Osoby objęte programem nie ponoszą żadnych odpłatności za usługi.

Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej kierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie będą realizowane łącznie dla 3 osób, tj. 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecka niepełnosprawnego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce.