„Budowa miejsca integracji dzieci „bez barier” w Chorkówce”

22 lutego 2021 r. Gmina Chorkówka podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa miejsca integracji dzieci „bez barier” w Chorkówce”. Plac zabaw powstanie w pobliżu Szkoły Podstawowej w Chorkówce i będzie wyposażony w nowoczesny i różnorodny sprzęt: duży zestaw integracyjny, trampolinę zabudowaną w gruncie, zjeżdżalnię, zestaw ”gniazdo” + dwie huśtawki, huśtawkę wagową podwójną oraz małą architekturę: ławki, kosze, tablicę informacyjną, domek z ławką, stojak na rowery, schody. Urządzenia będą dostosowane do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale także dla dzieci pełnosprawnych. Istniejące ogrodzenie zostanie odnowione, projektowany układ komunikacji pieszej stworzy alejka łącząca bramę i furtkę oraz place związane z elementami małej architektury.

Całkowity koszt zadania wynosi 209.991,90 zł, w tym dofinansowanie z EFRROW
109 125,00 zł.

Środki przyznano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.