XXXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) z XXXI sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2020 r.
b) z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 stycznia 2021 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji stałych.
6. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXXIII/266/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2021-2026 – PROJEKT 
b) Podjęcie uchwały Nr XXXIII/267/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorkówka –PROJEKT 
c) Podjęcie uchwały Nr XXXIII/268/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat PROJEKT 
d) Podjęcie uchwały Nr XXXIII/269/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji – PROJEKT 
e) Podjęcie uchwały Nr XXXIII/270/2021 w sprawie funduszu sołeckiego – PROJEKT 
f) Podjęcie uchwały Nr XXXIII/271/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT 
g) Podjęcie uchwały Nr XXXIII/272/2021 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.