Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie 0050.1.20.2021 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Chorkówka – Zarządzenie 0050.1.20.2021