Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Cecylii Gęborys, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej

Cecylia Gęborys jest wychowawcą klasy 0, uczy muzyki, a także prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia magisterskie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z zakresu muzyki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagogiki, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Szeroki zakres wykształcenia i wieloletnie doświadczenie, przekładają się na zaangażowanie Pani Cecylii w swoją pracę. Włodzimierz Paluch Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopytowej  zwrócił uwagę także na to, iż zajęcia prowadzone przez Cecylię Gęborys odznaczają się pomysłowością, a także oryginalnością. Jak podkreślił, Pani Cecylia w swojej pracy stosuje metody aktywizujące, angażuje do pracy uczniów słabszych, nieśmiałych oraz mających trudności różnego pochodzenia. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów oraz integrację, jest założycielem Koła Teatralnego „Kolorecik”, w którego prace angażowane są dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej. W ramach działalności koła nawiązała ścisłą i wieloletnią współpracę ze środowiskiem lokalnym w kwestii organizacji imprez jak i wsparcia przy organizacji materiałów niezbędnych do jego funkcjonowania.

Jest autorką wielu projektów między innymi „Trzymaj formę! Zdrowe odżywianie” (2020); „Polska – Moja Ojczyzna” (2017/2018) oraz „Dzieci dzieciom – obchodzimy nietypowe święta” (2018/2019). W ramach tego ostatniego, uczniowie należący do koła teatralnego mieli możliwość wcielić się w role animatorów w czasie zorganizowanych przez Panią Cecylię obchodów „Dni Postaci z bajek”, „Dnia Pluszowego Misia”, „Dnia Czekolady” i „Dnia Przyjaciela”. Jest również autorką projektu „Cztery pory roku” (2017/2016), w ramach którego prowadziła zajęcia z uczniami i organizowała liczne konkursy plastyczno – techniczne z wykorzystaniem recyklatu m.in.  „Coś z niczego – drugie życie odpadów”, „Jesienny bukiet”. W ramach projektu „Czas Niepodległej” przygotowała przegląd tańców narodowych, który zaprezentowany był podczas jego uroczystego podsumowania. Ponadto jest współorganizatorką projektów czytelniczych „Znamy polskie legendy” (2019/2020) „W baśniowym świecie Andersena” (2017) oraz „Z książką mi do twarzy” (2015).

To tylko niewielki wycinek z 34–letniej działalności pedagogicznej Pani Cecylii.

Jeszcze  raz serdecznie gratulujemy, życzymy niesłabnącej energii, wielu pomysłów i wspaniałych wyników pracy.