XXXII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXII nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja Wojewody Podkarpackiego na temat wdrażania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w województwie podkarpackim.
  4. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
  5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/264/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT
  6. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła