Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

logo

 

1. Nazwa zadania: Rekultywacja – budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Świerzowa Polska dz. rr ewid. 853, Zręcin dz. Nr 512.
Wartość zadania: 92 705,10 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 20 705,10 zł

2. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej Koptowa – Podlas.
Wartość zadania: 115 966,37 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 65 966,37 zł

droga

3. Nazwa zadania: Utwardzenie działek Nr 1440 i nr 1455 w miejscowości Zręcin.
Wartość zadania: 81 243,51 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 69 969,12 zł

4. Nazwa zadania: Wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym
w Chorkówce, na działce nr 879/1.
Wartość zadania: 225 653,32 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 216 737,29 zł

parking

 

5. Nazwa zadania: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby UG Chorkówka.
Wartość zadania: 16 223,70 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 16 223,70 zł

6. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Poraju.
Wartość zadania: 230 041,22 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 60 000,00 zł.

7. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu oraz przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Szczepańcowej.
Wartość zadania: 23 540,85 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 23 540,85 zł.

8. Nazwa zadania: Wykonanie stopni i spoczników klatki schodowej w systemie posadzki żywiczej oraz barierek w Szkole Podstawowej w Kobylanach.
Wartość zadania: 26 365,00 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 19 065,00 zł.

schody

9. Nazwa zadania: Zakup schodołazu na potrzeby Dziennego Domu Senior+.

Wartość zadania: 14 500,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 14 500,00 zł.

10. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zręcin,
ul. Bieszczadzka.
Wartość zadania: 28 920,79 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 28 290,79 zł.

11. Nazwa zadania: Wykonanie kanału technicznego oświetlenia ulicznego
przy drodze Chorkówka – Żeglce.
Wartość zadania: 37 911,49 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 37 911,49 zł.

12. Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bóbrka.
Wartość zadania: 40 823,76 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 40 823,76 zł.

13. Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Draganowa.
Wartość zadania: 14 997,53 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 14 997,53 zł.

14. Nazwa zadania: Zakup mobilnej szatni sportowej dla LKS „Orzeł” Faliszówka.
Wartość zadania: 135 500,00 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 135 500,00 zł.