Wsparcie placówek oświatowych działających na terenie gminy

Końcem ubiegłego roku gmina udzieliła wsparcia finansowego w zakupie 54 leżaczków dla przedszkola w Świerzowej Polskiej. Koszt zakupu to 4 995 zł. Część kwoty pokryła Rada Rodziców,  Gmina na ten cel przeznaczyła 2 000 zł. Przypomnijmy, że od września 2020 r. w przedszkolu uruchomiony został dodatkowy, trzeci oddział przedszkolny, to efekt rozmów z rodzicami, którzy wyrazili takie zapotrzebowanie.

W obiekcie w którym znajduje się Samorządowe Przedszkole oraz Gminny Żłobek „Akademia Malucha” w minionym roku odnowiona została elewacja budynku. Na to zadanie Gmina wydatkowała 53 900 zł. Ponadto usunięte zostało stare ogrodzenie boiska sportowego gdzie obecnie znajduje się plac zabaw, wykonano także podjazd do kuchni Żłobka w celu usprawnienia zaopatrzenia w artykuły żywnościowe. Koszt tych zadań to 8 662 zł.

Dla Żłobka zakupiony został również wózek do przewozu 6 dzieci za kwotę 6 500 zł.

Kolejne działanie jakie podjęliśmy ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy Zespołu Szkół (w skład którego wchodzi Samorządowe Przedszkole i Szkoła Podstawowa) i Żłobka „Akademia Malucha”. Końcem 2019 przygotowana została dokumentacja techniczno-wykonawcza zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 114423 Świerzowa przez wieś wraz z budową chodnika w miejscowości Świerzowa Polska”. Koszt przygotowania dokumentacji to 18 450 zł.

Zadanie pod wyżej wymienioną nazwą zostało zgłoszone w lipcu 2020 r. do Funduszu Dróg Samorządowych i po wstępnej ocenie przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, znajduje się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania przekazanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w grudniu 2020 r. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku o dofinansowanie.