XXX sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 12/XXIX/2020 z XXIX sesji z dnia 18 listopada 2020 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
6. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXX/231/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2021 przez Gminę Chorkówka do programu „Szkolny Klub Sportowy” – PROJEKT 
b) Podjęcie uchwały Nr XXX/232/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok –PROJEKT 
c) Podjęcie uchwały Nr XXX/233/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr XXX/234/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat  – PROJEKT 
e) Podjęcie uchwały Nr XXX/235/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
f) Podjęcie uchwały Nr XXX/236/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
g) Podjęcie uchwały Nr XXX/237/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
h) Podjęcie uchwały Nr XXX/238/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
i) Podjęcie uchwały Nr XXX/239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat ,- PROJEKT 
j) Podjęcie uchwały Nr XXX/240/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
k) Podjęcie uchwały Nr XXX/241/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
l) Podjęcie uchwały Nr XXX/242/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
m) Podjęcie uchwały Nr XXX/243/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
n) Podjęcie uchwały Nr XXX/244/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
o) Podjęcie uchwały Nr XXX/245/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
p) Podjęcie uchwały Nr XXX/246/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
q) Podjęcie uchwały Nr XXX/247/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
r) Podjęcie uchwały Nr XXX/248/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
s) Podjęcie uchwały Nr XXX/249/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
t) Podjęcie uchwały Nr XXX/250/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
u) Podjęcie uchwały Nr XXX/251/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.