Zaproszenie

Zaproszenie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach komisji konkursowej w konkursie ofert na wsparcie zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krośnie w 2021 roku” – PDF