Informacja dotycząca pracy Urzędu Gminy Chorkówka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo,
🔹 w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Urzędu Gminy Chorkówka, w tym ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa zwracamy się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt e-mailowy, platformą ePUAP lub telefoniczny.
🔹 Sekretariat pozostaje do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek – 7.00 – 17.00
wtorek – czwartek – 7.00 – 15.00
piątek – 7.00 – 13.00
Kontakt: e-mail: urzad@chorkowka.pl, adres skrytki ePUAP – /vskfh3671e/skrytka
tel. 13 43 869 30
Korespondencję można zostawiać w skrzynce umieszczonej przy wejściu (bez możliwości potwierdzenia złożenia) lub składać w Biurze Obsługi Klienta lub sekretariacie (w przypadku gdy korespondencja wymaga potwierdzenia wpływu do Urzędu).
🔹 W sprawach pilnych, wymagających osobistego stawienia prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu:
☎ Urząd Stanu Cywilnego – 13 43 869 38
☎ Dowody osobiste, ewidencja ludności – 13 43 869 55
Ochrona środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, zarządzanie mieniem komunalnym – 13 43 869 49
☎ Obsługa Rady Gminy Chorkówka; Ewidencja działalności gospodarczej; Zezwolenia na alkohol – 13 43 869 53
☎ Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, numeracja porządkowa budynków, inwestycje, zamówienia publiczne, wydawanie zgód na podłączenie do sieci wod – kan – 13 43 869 54
☎ Oświetlenie uliczne, drogownictwo, p.poż, gospodarka odpadami – 13 43 869 52
☎ Podatek rolny, leśny, od nieruchomości; zaświadczenia dotyczące podatków; zwrot podatku akcyzowego; podatek od środków transportowych – 13 43 869 64, 13 43 869 42
☎ Księgowość – 13 43 896 39, 13 43 869 60, 13 43 869 48
☎ Zarządzanie kryzysowe – 13 43 869 56
🔹 Prosimy o korzystanie z elektronicznych form płatności: Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział w Chorkówce:
👉 nr konta 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 – dot. wpłat za odpady komunalne;
👉 nr konta 59 8636 1031 2003 1500 0042 0058 – dot. wpłat podatków (rolny, leśny, od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa);
👉 nr konta 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003 – dot. wpłat wadiów na przetargi, kaucji pobieranych przy wynajmie sal;
👉 nr konta 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 – dot. wpłat z tytułu czynszu, opłat za media, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, wpłat darowizn, odszkodowań, wpłat za sprzedaż mienia komunalnego, itp.
Dziękujemy za wyrozumiałość.