Wyłączenie z ruchu odcinka drogi Chorkówka – Żeglce

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Chorkówka – Żeglce wraz z budową chodnika…” w dniach 12, 13, 14  oraz 16 listopada br. w godzinach od. 8.00 do 17.00 wyłączony będzie z ruchu odcinek drogi powiatowej nr 1953R od skrzyżowania z drogą nr 1898R w Chorkówce do skrzyżowania z drogą nr 1850R w m. Żeglce.
Roboty i zamknięcie drogi rozpoczną się od skrzyżowania dróg powiatowych i będą realizowane etapami. Dojazd do posesji i instytucji będzie umożliwiony od m. Chorkówka. Na skrzyżowaniach ruch kierowany będzie przez osoby uprawnione. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, termin zamknięcia może zostać przesunięty.
Objazd