Budowa oświetlenia w Zręcinie

Trwa budowa długo oczekiwanego oświetlenia ulicznego w Zręcinie przy ul. Bieszczadzkiej. Jest to odcinek o dużym natężeniu ruchu drogowego, jego oświetlenie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa.
Zakres robót:
📌 podwieszenie opraw oświetleniowych z wysięgnikami na istniejących słupach linii napowietrznej nN w ilości 8 szt.,
📌 podwieszenie przewodu typu AsXSn 2x35mm2 na istniejących słupach linii napowietrznej nN o łącznej długości 571,00 m.
Koszt zadania to – 28 920,79 złotych.