Remont drogi gminnej publicznej Kobylany-Wygon

flaga i godło

Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej publicznej Kobylany-Wygon. O środki pozabudżetowe na ten cel, Gmina aplikowała w minionym roku. Po długotrwałej  procedurze oceny wniosku, została popisana umowa o dofinansowanie.

Umowa na roboty budowlane z wykonawcą zadania, zawarta została w czerwcu br. i opiewała na kwotę 193 139,02 zł. W ramach prac wykonano: poszerzenia jezdni, odwodnienie korpusu drogi, podbudowę oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wyremontowanych zostało  577 mb (szerokość 3,5 m) drogi.

  • Wartość całego zadania wyniosła 197 139,02 zł.
  • Uzyskane dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 118 283,00 zł.