Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora i zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Chorkówka

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich informuje, że Wójt Gminy Chorkówka wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Chorkówka.

Funkcję tę będzie pełniła Pani Wioletta Klimek – Sekretarz Gminy. Ponadto Wójt powołał zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej i cyfrowej w składzie:

  • Przewodnicząca zespołu– Wioletta Klimek;
  • Członek zespołu – Sławomir Gościmiński;
  • Członek zespołu – Leokadia Lula;
  • Członek zespołu – Monika Cisoń – Gierula;
  • Członek zespołu – Paweł Kołek;
  • Członek zespołu – Dariusz Paluch;
  • Członek zespołu – Agnieszka Gołąbek

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Gminy Chorkówka było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta Gminy Chorkówka;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wójta Gminy Chorkówka, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Wójta Gminy Chorkówka, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Chorkówka.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175

Lp. imię i nazwisko funkcja e-mail tel.
1. Wioletta Klimek koordynator

przewodnicząca zespołu

sekretarz@chorkowka.pl 13 43 869 44
2. Sławomir Gościmiński członek zespołu admin@chorkowka.pl 13 43 869 59
3. Leokadia Lula członek zespołu llula@chorkowka.pl 13 43 869 42
4. Monika Cisoń – Gierula członek zespołu mgierula@chorkowka.pl 13 43 869 40
5. Paweł Kołek członek zespołu pkolek@chorkowka.pl 13 43 869 54
6. Dariusz Paluch członek zespołu dpaluch@chorkowka.pl 13 43 869 54
7. Agnieszka Gołąbek członek zespołu iod@chorkowka.pl 13 43 869 37

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696