Szybki przegląd tego, co się dzieje

Inwestycje w pigułce — czyli szybki przegląd tego, co się dzieje w naszej gminie:
👉 Podpisana została umowa na dostawę mobilnej szatni sportowej dla LKS Orzeł Faliszówka – kwota zadania to 135 500,00 zł.
👉 Trwa budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Draganowa – koszt zadania to 14 997,00 zł.
👉 Zakończono prace związane z wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce (siedziba GOPS-u oraz Biblioteki) – koszt zadania 89 877,00 zł.
👉 Tworzona jest dokumentacja projektowa „Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniowym, parkingu dla samochodów osobowych i sieci oświetlenia terenu – koszt projektu to 49 900,00 zł.
👉 Zakończono malowanie dachu na budynku Domu Ludowego w Machnówce (koszt zadania to 7 240,00 zł). W tej chwili trwają prace związane z malowaniem elewacji (koszt 10 500,00 zł). W budynku wymieniono także stolarkę drzwiową (9 300,00 zł).
👉 Zakończono remont sanitariatów i korytarza w budynku Domu Ludowego w Bóbrce – kwota przeznaczona na te działania to 15 100,00 zł.
👉 Trwają prace przy budowie ( II etap)  oświetlenia w miejscowości Bóbrka – koszt zadania to 31 824,00 zł.
👉 Zakończyły się prace remontowe placów zabaw na terenie gminy Chorkówka – koszt zadań – 21 100,00 zł.
👉 Wykonano montaż balustrady w budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce (siedziba Klubu Seniora), koszt 5 000,00 zł oraz w budynku mienia komunalnego w Kopytowej (Dzienny Dom Senior +) koszt 6 900,00 zł.
👉 Trwają prace związane z przebudową drogi wewnętrznej Kopytowa – Podlas koszt zadania 115 966,00 zł.
👉 Wymieniana stolarkę okienną w Ośrodku Zdrowia w Kobylanach (w pomieszczeniach gdzie znajduje się rehabilitacja) koszt zadania to 18 930,00 zł.
👉 Trwają prace związane z zagospodarowanie terenu przy pomniku I. Łukasiewicza w Chorkówka (całkowity koszt zadania wyniesie 237.636,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRROW 151.207,00 zł).
👉 Trwają remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych koszt zadań to 92 705,00 zł.
👉 Na ulicy Bieszczadzkiej w Zręcinie budowane jest oświetlenie uliczne za kwotę 28 920,00 zł.
Ponadto:
👉 Nastąpiło otwarcie ofert na termomodernizację budynku Domu Strażaka w Poraju.
👉 Ogłoszono przetarg na prace związane z utwardzeniem działek nr 1440 i 1455 w miejscowości Zręcin oraz na wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce (siedziba CUO oraz Wodociągów Gminnych).
👉 Wystosowano zapytanie na wyposażenie Klubu Seniora w Chorkówce oraz Dziennego Domu Senior + w Kopytowej.