Akcja odbioru azbestu

Rozpoczęła się akcja odbioru azbestu od mieszkańców, którzy w terminie do 30 kwietnia br. zgłosili takie zapotrzebowanie. Program ten każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Gmina Chorkówka pokrywa koszty związane ze zbiórką, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Program jest realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.