Składowiska śmieci wokół „dzwonów”

Przy dzwonach, które mają służyć do segregacji odpadów notorycznie powstają wysypiska śmieci. Pomimo tego, że śmieci są usuwane, to prawie natychmiast podrzucane są nowe worki z odpadami. Teren przy dzwonach zaśmiecają głównie mieszkańcy naszej gminy. Zdarza się też, szczególnie w Zręcinie, że mieszkańcy sąsiedniej gminy w drodze do pracy lub z pracy podrzucają swoje odpady. Skąd mamy taką wiedzę?

Teren gminy jest monitorowany, jeżeli wymaga tego sytuacja stosujemy także monitoring mobilny, który instalowany jest w miejscach najbardziej zaśmiecanych. Kilka osób zostało już ukaranych mandatami karnymi. Jednak mimo próśb, ostrzeżeń, kar finansowych sytuacja wciąż się powtarza.

Dz.U.2019.821 t.j.- Art.  145.  [Zaśmiecanie miejsc publicznych] – Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

W przypadku skierowania sprawy do sądu należy liczyć się z konsekwencjami karno – administracyjnymi, a nawet karą grzywny do 5000 złotych.