Kwietna łąka w Chorkówce

W ubiegłym roku pisaliśmy o tym, że Gmina pozyskała dofinansowanie na zagospodarowanie skwerku przy pomniku Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce. Jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z zagospodarowaniem terenu odnowiono pomnik, który wymagał prac, chociażby ze względów estetycznych. Faktem jest, że konieczna była także naprawa (zespolenie) bryły pomnika. W tej chwili ruszyły już prace związane z zagospodarowaniem terenu, który wyposażony zostanie w elementy małej architektury oraz w tablice informacyjne, ekspozycyjne i edukacyjne. W tym miejscu powstanie także łąka kwietna wraz domkami dla owadów.
Środki przyznano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.