Uroczystość nadania imienia Ignacego Łukasiewicza mostowi w Świerzowej Polskiej

28 sierpnia br. odbyła się uroczystość nadania imienia Ignacego Łukasiewicza mostowi w Świerzowej Polskiej. W ten sposób społeczeństwo parafii Zręcin, chciało uczcić prekursora przemysłu naftowego, działacza rewolucyjnego, społecznika i patriotę, postać niezwykle ważną dla lokalnej społeczności i tego regionu.
Przy tablicy, która dokumentuje dzisiejsze wydarzenie spotkali się: Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP, Jan Pelczar Starosta Krośnieński, Monika Subik Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Stanisław Sajdak oraz Kazimierz Gładysz Radni Rady Powiatu Krośnieńskiego, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Alina Celej, Wojciech Żurkiewicz, Jerzy Szczur, Piotr Kozubal Radni Rady Gminy Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, Małgorzata Foremny Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce, Bogusława Kawalec Sołtys Wsi Świerzowa Polska, Małgorzata Pelczar Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej oraz Barbara Surowaniec Dyrektor Gminnego Żłobka „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej oraz ks. dr Wacław Socha Proboszcz Parafii Zręcin, który poświęcił tablicę z nazwą mostu.
Podczas spotkania Wojciech Żukiewicz (który był inicjatorem tego wydarzenia) przybliżył zebranym sylwetkę prekursora przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza, który wraz z Karolem Klobassą-Zrenckim i Tytusem Trzecieskim byli wielkimi patriotami, troszczącymi się o ludzi i miejsce gdzie żyli, działali i pracowali.