Przebudowa drogi powiatowej

Przedstawiamy krótką fotorelację z trwających prac związanych z realizacją zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953R Chorkówka – Żeglce w km 0+090 – 1+954 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorkówka i Żeglce”.

Zadanie realizowane jest przez Powiat Krośnieński, przy wsparciu finansowym Gminy Chorkówka.