Dofinansowanie dla jednostek OSP

Cztery jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymają dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dotacja wynosi po 15 tys. zł dla każdej jednostki i stanowi do 90 % kosztów zakupu sprzętu oraz odzieży ochronnej. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Chorkówka.
Jednostki przeznaczą środki na:
🚒 OSP Kobylany – zakup agregatu oddymiającego, ubranie specjalne strażaka,
🚒 OSP Zręcin – zakup 6 kompletów ubrań specjalnych, 6 sztuk kominiarek strażackich,
🚒 OSP Szczepańcowa – zakup 6 kompletów ubrań specjalnych,
🚒 OSP Leśniówka – zakup 6 kompletów ubrań specjalnych, 6 sztuk kominiarek strażackich.
Od początku kadencji podejmujemy działania zmierzające do tego, by nasze gminne Ochotnicze Straże Pożarne były jak najlepiej wyposażone. Na bieżąco monitorujemy źródła współfinansowania, sami również, przy akceptacji Rady Gminy partycypujemy w kosztach, związanych z doposażaniem jednostek. Chciałbym także serdecznie podziękować za wsparcie Prezesowi WFOŚiGW Adamowi Skibie oraz Posłowi na Sejm RP Piotrowi Babinetzowi – powiedział Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka.