Przypominamy o zasadach obowiązujących na terenie Urzędu Gminy Chorkówka

Szanowni Państwo przypominamy, że wciąż mamy do czynienia z zagrożeniem związanym z COVID – 19.

Przypominamy o zasadach obowiązujących na terenie Urzędu Gminy Chorkówka:

📌 przed wejściem na teren Urzędu należy zdezynfekować dłonie środkiem do dezynfekcji, dostępnym przy wejściu do budynku,
📌 przebywając na terenie Urzędu należy zasłonić usta oraz nos maseczką lub chustą,
📌 klienci obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta (sala nr 9, parter) lub w biurach. Obowiązuje zasada, że w biurze poza pracownikami może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz.
📌 Przy kasie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby z zachowaniem zalecanych odległości (2 m).

Przypominamy także o możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną urzad@chorkowka.pl
Wnioski wymagające podpisu należy składać przez platformę epuap (adres skrytki ePUAP – /vskfh3671e/skrytka)
Druki wniosków do pobrania: http://chorkowka.pl/index.php/wnioski-do-pobrania/

Prosimy, w miarę możliwości o umawianie się telefoniczne.

☎️ Urząd Stanu Cywilnego – 13 43 869 38
☎️ Dowody osobiste, ewidencja ludności – 13 43 869 55
☎️ Zarządzanie kryzysowe – 13 43 869 56
☎️ Decyzje środowiskowe, Ochrona środowiska, Rolnictwo, ☎️ Leśnictwo, zarządzanie mieniem komunalnym – 13 43 869 49
☎️ Obsługa Rady Gminy Chorkówka; ewidencja działalności gospodarczej; zezwolenia na alkohol – 13 43 869 53
☎️ Decyzje o warunkach zabudowy, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, numeracja porządkowa budynków, inwestycje, zamówienia publiczne, wydawanie zgód na podłączenie do sieci wod – kan – 13 43 869 54
☎️ Wycinka drzew lub krzewów, oświetlenie uliczne, drogownictwo, p.poż, gospodarka odpadami – 13 43 869 52
☎️ Podatek rolny, leśny, od nieruchomości; zaświadczenia dotyczące podatków; zwrot podatku akcyzowego; podatek od środków transportowych – 13 43 869 64, 13 43 869 42
☎️ Księgowość – 13 43 896 39, 13 43 869 61, 13 43 869 48

Mapa zarażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) – https://www.gov.pl/…/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawiruse…