XXV nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
z w o ł u j ę
XXV nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 7 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 1200
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
4. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXV/190/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – PROJEKTY
b) Podjęcie uchwały Nr XXV/191/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne – PROJEKTY
c) Podjęcie uchwały Nr XXV/192/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKTY
5. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
7. Zakończenie obrad.