K O M U N I K A T

Urząd Gminy Chorkówka informuje, że 1 sierpnia br. na terenie naszej gminy uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu uczczenia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Syreny uruchomione będą o godz. 17.00 na czas 1 minuty i emitować będą sygnał ciągły.