XXIV nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

XXIV nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 1600

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 4. Podjęcie uchwał:
  • Podjęcie uchwały Nr XXIV/185/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości obciążonej służebnością gruntową – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XXIV/186/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chorkówka na rok szkolny 2020/2021 –PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XXIV/187/2020 w sprawie przystąpienia do Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” –PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XXIV/188/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok – PROJEKT
  • Podjęcie uchwały Nr XXIV/189/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 5. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła