Bezpłatne usuwanie azbestu w Gminie Chorkówka

Kolejny raz prowadzona będzie bezpłatna akcja usuwania azbestu.

Mieszkańcom Gminy Chorkówka, którzy do 30 kwietnia br. złożyli wnioski w tym zakresie, Gmina sfinansuje załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, które wynosi 19.720,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 28.939,68 zł. Różnica (9.219,68 zł) zostanie pokryta z budżetu gminy.

Zainteresowanych Mieszkańców informujemy, że odbiór odpadów azbestowych będzie prowadzony od 15 do 30 września.