Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

Gmina Chorkówka na wniosek Ministra Edukacji Narodowej otrzymała z Ministerstwa Finansów kwotę 50 778 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Z ww. środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do nauczania geografii, biologii i fizyki w Szkole Podstawowej w Faliszówce.