Dofinansowanie fotowoltaiki z Programu „Mój Prąd”

Gmina Chorkówka włącza się poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji fotowoltaicznych współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Mój Prąd”.

Dofinansowanie udzielane jest na zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.

Aby wziąć udział w Programie należy złożyć w Urzędzie Gminy Chorkówka (sekretariat, pok. 28, I piętro) Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa wraz z ankietą w terminie od 16.07.2020 r. do 05.08.2020 r.

Dokładne informacje o Programie oraz dokumenty do pobrania:

Wystąpienie do Mieszkańców

Wymagania_techniczne

Plakat

formularz zgłoszeniowy

Informacje dostępne są również na stronie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl