Przebudowa i remont dróg gminnych

Rozpoczynają się prace związane z przebudową i remontem dróg gminnych.

Prace polegają na :

  • położeniu dywanika (warstwa wiążąca 3 cm + warstwa ścieralna 3 cm) w miejscowościach: Faliszówka, Draganowa, Kobylany, Żeglce, Zręcin – łącznie 1 518,5 m2
  • położeniu dywanika wraz z podbudową (10 cm + 3 cm + 3 cm) w miejscowościach: Draganowa, Poraj, Szczepańcowa, Chorkówka, Kobylany, Leśniówka, Sulistrowa, Świerzowa P., Zręcin – łącznie 4 452,5 m2
  • remonter (wbudowanie emulsji z grysami bazaltowymi) w miejscowościach: Bóbrka, Draganowa, Faliszówka, Kopytowa, Machnówka, Szczepańcowa, Zręcin, Żeglce – łącznie 3,5 t