Druhowie z OSP Żeglce pomagają mieszkańcom Trzcinicy

Druhowie z OSP Żeglce pomagają mieszkańcom Trzcinicy, którzy ucierpieli podczas ulew💧💦. O pomoc zwrócił się do Wójta Gminy Chorkówka Prezes OSP Trzcinica. Członkowie OSP Żeglce porządkują teren, pompują wodę. Rozdysponowali także produkty, które zostały zebrane w celu pomocy ludziom, którzy ponieśli straty podczas ostatniej powodzi.
Szanowni Państwo w naszej gminie prowadzone są zbiórki artykułów przemysłowych, sanitarnych i żywnościowych dla powodzian z Trzcinicy. Akcje takie prowadzą sołectwa m.in. Świerzowa Polska, Żeglce oraz Poraj.
Prosimy o włączenie się do akcji.