Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. SIO w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. SIO
w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 143

 

Kwestionariusz_kandydata- DOC

Kwestionariusz_kandydata

Ogłoszenie o naborze