„Moja woda”

Od środy, 1 lipca można składać wnioski o dotacje z programu „Moja woda”, potocznie nazywanego „oczko wodne plus”. Na przydomowe instalacje właściciel domu będzie mógł otrzymać do 5 tys. zł.

💧 Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

💧 Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

💧 Dokumenty należy składać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więcej informacji na stronie:
https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/…/921-ogloszenie-o-nabor…

#mojawoda