Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odwiedził Gminę Chorkówka

26 czerwca br. w piątkowe popołudnie Gminę Chorkówka odwiedził Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.  Wizyta rozpoczęła się złożeniem kwiatów przy grobie Ignacego Łukasiewicza i jego żony Honoraty. Wiązanki złożyli – Wicepremier Piotr Gliński, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Starosta Krośnieński Jan Pelczar oraz Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski. Z cmentarza uczestnicy spotkania w towarzystwie księdza proboszcza dr Wacława Sochy udali się  do kościoła parafialnego w Zręcinie (ufundowanego przez Ignacego Łukasiewicza i Karola Klobassę-Zrenckiego).

Podczas piątkowej wizyty, Radny Wojciech Żurkiewicz oraz ksiądz proboszcz przybliżyli Panu Ministrowi historię Zręcina, kościoła,  a także wkład Ignacego Łukasiewicza w rozwój tych okolic. Po mszy delegacja udała się do Muzeum Skansenu Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Po krótkim zwiedzaniu Muzeum, w którym uczestniczyli również – Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Prezes Muzeum Ryszard Rabski oraz Dyrektor Muzeum Barbara Olejarz, wszyscy udali się do tzw. „Kanadyjki”,  gdzie odbyło się wystąpienie Wicepremiera Piotra Glińskiego podsumowujące pracę Ministerstwa pod jego kierownictwem. Pan Minister przybliżył wysokość środków przeznaczonych na kulturę. Głos zabrał także Poseł Piotr Babinetz, informując o wysokości środków finansowych, które trafią do gmin z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Ryszard Rabski  Prezes Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce zaapelował by rok 2022 był rokiem Łukasiewicza, w związku z przypadającą na ten rok 200 rocznicą urodzin prekursora przemysłu naftowego. Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka podziękował za wizytę i wyraził nadzieję, że obchody rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza będą okazją do ponownego dłuższego spotkania. Na pamiątkę wizyty w Gminie Chorkówka Pan Wicepremier otrzymał z rąk Wójta Gminy rzeźbę Ignacego Łukasiewicza wykonaną przez miejscowego rzeźbiarza Tadeusza Kobaka ze Zręcina.