Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wójt Gminy Chorkówka działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wniosek należy złożyć pomiędzy 17 czerwca 2020 r., a 19 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu  tj. poniedziałek do 17.00, wtorek – czwartek do 15.00 oraz piątek do 13.00. Wyborcy zostanie udzielona informacja, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Wniosek_udostępnienie_spisu_wyborców- DOC

Wniosek_udostępnienie_spisu_wyborców- PDF