Informacja dla maturzystów

M A T U R Z Y S T O !!! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny,  chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich  i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr  powinieneś to przeczytać! – DOC