Informacja

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r. informujemy członków Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), że szkolenia i pierwsze posiedzenia OKW odbędą się w Domu Ludowym w Zręcinie w następujących terminach:
Czwartek, 18 czerwca 2020 r. godz. 16.00
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Świerzowej Polskiej
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Zręcinie
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Faliszówce
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Leśniówce

Piątek, 19 czerwca 2020 r. godz. 16.00
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bóbrce
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Chorkówce
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Draganowej
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Żeglcach
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Szczepańcowej

Sobota, 20 czerwca 2020 r. godz. 16.00
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kobylanach
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kopytowej
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Machnówce
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Poraju
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Sulistrowej

Obecność na szkoleniu i pierwszym posiedzeniu komisji jest obowiązkowa. W związku ze stanem epidemii, obowiązują wszystkie zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa, które mają minimalizować zagrożenie związane z COVID – 19. Członkowie komisji powinni zdezynfekować dłonie środkiem do dezynfekcji, który dostępny będzie przy wejściu do budynku oraz zasłonić usta oraz nos maseczką lub chustą (maseczki/chusty we własnym zakresie).