18 tys zł dla OSP Lesniówka i OSP Żeglce

Kolejne dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Dwie jednostki OSP z terenu naszej gminy skorzystają ze środków przeznaczonych na remont strażnic. OSP Leśniówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 7000 zł (całkowita wartość zadania – 10 772 zł), OSP Żeglce 11 000 zł (całkowita wartość zadania – 17 878 zł). Dofinansowanie w łącznej wysokości 18 tys. zł pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W całym naszym powiecie dofinansowanie wyniosło 138 000 zł.