Szybki przegląd tego co się dzieje

  • Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół sceny. Jak widać na załączonych zdjęciach teren został wyrównany, rozebrano stare płyty i w tej chwili układana jest kostka, tak by powstały alejki komunikacyjne.
  • W Zręcinie sporo się dzieje na miejscowym boisku sportowym.  Wykonywane są roboty ziemne związane z wyrównaniem płyty boiska. Koszt zadania to około 7 tys. zł.
  • Wczoraj podpisana została umowa na wykonanie zadania związanego z remontem drogi Kobylany-Wygon. Wykonawcą zadania jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.
  • Rozpoczyna się także inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953R Chorkówka – Żeglce w km 0+090 – 1+954 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorkówka i Żeglce” realizowana przez Powiat Krośnieński. Przy tej inwestycji Gmina Chorkówka partycypuje w kosztach.
  • W Domu Ludowym w Draganowej prowadzony jest remont pomieszczeń na parterze, które przystosowane zostaną dla pacjentów Ośrodka Zdrowia. Dotychczas Ośrodek Zdrowia zajmował pomieszczenia na piętrze, co stanowiło problem dla osób mających kłopoty z poruszaniem się.