Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. mjr. Mieczysława Janasa

Wczoraj w Zręcinie odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem tablicy pamiątkowej ks. mjr. Mieczysława Janasa – Męczennika Golgoty Wschodu. Spotkanie rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej, którzy zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Następnie odprawiona została msza święta pod przewodnictwem ks. bp Krzysztof Chudzio. Po mszy uczestnicy udali się do kaplicy cmentarnej, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy. Tablice odsłonili: bratanica ks. mjr. Mieczysława Janasa – Stanisława Łopatkiewicz (bliźniacza siostra Heleny Jabłeckiej) oraz Zofia Wasłowicz (córka bratanka ks. mjr. Mieczysława Janasa).
W uroczystościach udział wzięli także: ks. płk. Zenon Pawelak – Proboszcz Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie, ks. por. Marek Pruszkowski – Kapelan Lotniczej Akademii Wojskowej, ks. ppor.dr Marcin Krępa – kapelan WOT z Ciężkowic, ks. Jan Bielec – Dziekan Dekanatu Krosno III Archiprezbiter Krośnieński, ks. dr Wacław Socha – Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie, ks. kanonik Edward Stępień, ks. Jan Wosiewicz-Rodak ze Świerzowej Polskiej, ks. Adam Pakosz, ks. Paweł Bajger oraz Grzegorz Węgrzynowski – Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak – Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Radni Piotr Kozubal i Jerzy Szczur, Stanisław Fundakowski – Wicekurator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Dyrektorzy Szkół: Małgorzata Pelczar (Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej) oraz Paweł Przetacznik (Zespół Szkół w Zręcinie Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie), Lesław Wilk – Dyrektor Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych, Bogusława Kawalec Sołtys wsi Świerzowa Polska.

✒️Kilka słów o ks. Mieczysławie Janasie…
Ks. Mieczysław Janas urodził się 2 stycznia 1904 roku w Świerzowej Polskiej. Był najmłodszym z pięciorga dzieci Pauliny (z domu Pudło) i Tomasza. Jego dzieciństwo i lata młodzieńcze przypadały na trudny wojenny czas. Po ukończeniu szkoły elementarnej w 1917 roku rozpoczął edukację w gimnazjum. 1924 roku zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1928 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był bardzo pracowitym i sumiennym kapłanem. Z wielkim zaangażowaniem wywiązywał się z kolejnych powierzonych zadań.
1 lutego 1938 roku został mianowany kapelanem rezerwy Wojska Polskiego, w 1939 powołany do Wojska Polskiego jako kapelan Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie. Najprawdopodobniej został aresztowany przez Rosjan w okolicach Wołynia we wrześniu 1939 roku. Trafił do obozu koncentracyjnego w Ostaszkowie, następnie wywieziony został do miejsca straceń w Twerze i tam zamordowany wraz z innymi żołnierzami i kapelanami. Jego ciało wrzucono do wspólnej mogiły w Miednoje.
Bardzo długo rodzina śp. ks. Mieczysława Janasa czekała na informacje, dotyczące śmierci księdza. W 1990 roku odnaleźli oni swojego krewnego na liście zamordowanych jeńców.

Więcej o zamordowanych księżach możecie przeczytać Państwo w biuletynie- http://kapelanikatynscy.pl/…/Biuletyn_2019_nr_07_pazdzierni…