Przedłużenie powierzonych stanowisk

Dwoje dyrektorów placówek oświatowych, którzy w tym roku szkolnym kończą swe kadencje, pełnić będą funkcje przez kolejny rok. Dotyczy to Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w  Żeglcach gdzie dyrektorem jest Roman Skowron oraz Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, gdzie stanowisko dyrektora sprawuje Małgorzata Pelczar. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w tych dwóch przypadkach zostało przedłużone do  31 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty kadencja dyrektora szkoły, przedszkola czy innej placówki oświatowej, trwa pięć lat. Jednak ze względu na sytuację związaną z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora.