Kolejne komputery w ramach programu Zdalna szkoła+

Kolejnych 37 komputerów typu „ all-in-one” trafi do naszych gminnych szkół. Na zakup sprzętu, który przeznaczony jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 95 tys. zł.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna szkoła+

#zdalnaszkola #zdalnanauka

logo